روز ملی منابع انسانی

روز ملی منابع انسانی؛ تلنگری بیدارکننده برای مدیران است

به نقل از خبرگزاری ایسنا/یزد معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد روز ملی منابع انسانی را تلنگری بیدارکننده برای مدیران خواند

ادامه مطلب