راهنمای نصب دستگیره ورودی 9600 و 9500
شما می توانید جزییات نصب را در فیلم روبرو بررسی نمایید

اگر تمایل به نصب دستگیره ورودی بهریزان مدل های:

را دارید ، قبل از اقدام به نصب حتما این ویدئوی ضمیمه را ملاحظه نمایید. همچنین شما می توانید به بخش روابط عمومی بهریزان نیز تماس بگیرید.

راهنمای نصب ورودی 9600 و 9500