راهنمای نصب ضربه گیر
شما می توانید جزییات نصب را در فیلم روبرو بررسی نمایید

اگر تمایل به نصب ضربه گیر بهریزان را دارید ، قبل از اقدام به نصب حتما این ویدئوی ضمیمه را ملاحظه نمایید. همچنین شما می توانید به بخش روابط عمومی بهریزان نیز تماس بگیرید.

راهنمای نصب ضربه گیر