راهنمای نصب قفل و سیلندر
شما می توانید جزییات نصب را در فیلم روبرو بررسی نمایید

اگر تمایل به نصب قفل و سیلندر بهریزان دارید ، قبل از اقدام به نصب حتما این ویدئوی ضمیمه را ملاحظه نمایید.

همچنین شما می توانید به بخش روابط عمومی بهریزان نیز تماس بگیرید.

lock & cylinder installation qr