راهنمای نصب قلاب لباس بهریزان
شما می توانید جزییات نصب را در فیلم روبرو بررسی نمایید

اگر تمایل به نصب قلاب لباس بهریزان دارید ، قبل از اقدام به نصب حتما این ویدئوی ضمیمه را ملاحظه نمایید. همچنین شما می توانید به بخش روابط عمومی بهریزان نیز تماس بگیرید.

راهنمای نصب قلاب لباس